Skip to main content

Khóa học trực tuyến mở về Rác thải Biển


OUNL
Enrollment is Closed

Giới thiệu Khóa học

Rác thải biển là một vấn đề toàn cầu có ảnh hưởng đến tất cả các đại dương trên toàn thế giới. Rác thải là một vấn đề môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và kinh tế xã hội, là biểu hiện của xã hội phát thải cao. Với sự tăng trưởng trên toàn thế giới về số lượng rác thải rắn được vứt bỏ hàng ngày và tốc độ phân hủy chậm, lượng rác thải hiện có trong môi trường biển ngày càng tăng.

Khóa học MOOC về rác thải biển cố gắng truyền tải tới người học thông qua phương pháp học định hướng hành động để họ có thể áp dụng các hoạt động thành công và truyền cảm hứng vào bối cảnh địa phương của chính họ, bất kể nghề nghiệp hay địa bàn nào. Khóa học sẽ trình bày các lựa chọn và công cụ khác nhau để ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển như việc sử dụng các công cụ hiệu quả và hợp pháp, ví dụ như Chiến lược Honolulu. Khóa học sẽ cung cấp các ví dụ và nghiên cứu điển hình để truyền cảm hứng cho việc lãnh đạo ở nhiều cấp, từ đó nâng cao nhận thức và kích thích các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề rác thải biển. Hơn nữa, khóa học này sẽ mang lại lợi ích cho các nhà hoạch định chính sách, các học viên và các nhà quản lý, những người muốn kết nối với các chuyên gia khác để nâng cao kiến thức của họ về vấn đề rác biển.

  1. Course Number

    MLMOOCVN
  2. Classes Start

    Closed
  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    05:00